michal.majorek@digitalweb.pl

FAQ

Najczęściej zadawane pytania – dowiedz się jak pracujemy i w czym możemy Ci pomóc.

OD CZEGO ZALEŻY KOSZT PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI?

Miesięczne abonamenty ustalane są indywidualnie, w zależności od ilości dokumentów sprzedażowych oraz
zakupowych oraz ilości zatrudnionych pracowników. Również rodzaju ewidencji księgowych oraz skali prowadzonej
działalności.

JESTEM PŁATNIKIEM VAT, CZY MUSZĘ PŁACIĆ DODATKOWO?

Nie mamy dodatkowych opłat dla płatników VAT.

CZY BIURO PRZEKAZYWAĆ BĘDZIE W MOIM IMIENIU PLIKI JPK?

Tak, pliki JPK będą wysyłane elektronicznie do Urzędu Skarbowego.

CO ZAWIERA OBSŁUGA KADROWA?

Sporządzanie listy płac, deklaracji ZUS wraz w wysłaniem jej do ZUS, wyliczanie miesiącznych zobowiązań wobec ZUS, sporządzanie rocznych deklaracji PIT.

CZY BIURO RACHUNKOWE WYSYŁA ZA MNIE DEKLARACJE DO URZĘDÓW?

Tak, deklracje wysyłane są elektroniczne na podstawie udzielonych pełnomocnictw.

CZY MOGĘ LICZYĆ NA POMOC W ZAKRESIE OTWORZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ?

Tak, pomożemy dokonać wszelkich formalności oraz wybrać odpowiednią formę opodatkowania. W razie potrzeby mamy możliwość konsultacji z prawnikami.

CZY PHENO FINANCE POSIADA UBEZPIECZENIE OC?

Tak, usługi realizowane przez Pheno Finance objęte są ochroną ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności.

JAKI JEST TERMIN DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW?

Zgodnie z zawieraną umową termin dostarczenia dokumentów ustalony jest do 7 dnia każdego miesiąca za poprzedzający go miesiąc.

W JAKI SPOSÓB PHENO FINANCE INFORMUJE O WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH?

Informacje dotyczące zobowiązań podatkowych wysyłane są drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy.

W JAKI SPOSÓB BĘDĘ DOSTARCZAŁ DOKUMENTY DO BIURA RACHUNKOWEGO?

Dokumenty mogą być dostarczane osobiście, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00 do
recpecji Pheno Finance, bądź wysyłane listownie na adres biura.

CZY PHENO FNANCE WYŚLE ZA MNIE DEKLARACJE DO US I ZUS?

Tak, deklracje wysyłane są elektroniczne na podstawie udzielonych pełnomocnictw.

CZY BĘDĘ MIAŁ STAŁY DOSTĘP I WGLĄD DO SWOICH DOKUMENTÓW?

Dokumenty są udostępniane w biurze, a po zakończeniu roku obrotowego wydawane za potwierdzeniem właścicielowi, bądź osobie upoważnionej.

W JAKI SPOSÓB MOGĘ SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z PHENO FINANCE?

Osobiście w naszym biurze, telefonicznie + 22 355 01 24, oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: office@cubecentre.com.

KTO MOŻE SIĘ KONTAKTOWAĆ W IMIENIU FIRMY?

Właściciel lub osoba upoważniona.

W JAKIM OKRESIE MOŻEMY ROZPOCZĄĆ WSPÓŁPRACĘ?

Współpracę z nami można rozpocząć po podpisaniu umowy.

POD JAKI URZĄD SKARBOWY I ZUS PODLEGA FIRMA ZAREJESTROWANA POD ADRESEM PIĘKNA 24/26A?

Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście
ul. Lindleya 14
02-013 Warszawa
ZUS I Oddział w Warszawie
00-917 Warszawa
ul. Senatorska 6/8

NA JAKI OKRES ZAWIERANA JEST UMOWA DOTYCZĄCA PROWADZENIA KSIĄG HANDLOWYCH?

Umowa podpisywana jest na czas nieokreślony, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

GDZIE ZNAJDUJE SIĘ FIRMA?

Siedziba naszej firma znajduje się na ul. Pięknej 24/26a, w samym centrum Warszawy, przy Placu Konstytucji. To świetna lokalizacja dla osób przyjezdnych, gdyż komunikacja pozwala na szybki dojazd z każdego miejsca.

CZY BIURO POSIADA PARKING?

Cube Centre posiada miejsca parkingowe dla swoich klientów. Dostępne są one za wcześniejszą rezerwacją oraz dodatkową opłatą naliczaną za każdą godzinę.